سبد خرید 0
  • سبد خرید خالی است

فروش سازمانی

کلیه ادارات شرکت ها و فروشگا ها و افردای که مایل باشند از یک یا چند محصول از تعدد 10 عدد بیشتر خرید نمایند می توانند به مراجعه به قسمت تماس با ما و تکمیل فرم  درخواست و یا با تماس با واحد فروش نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
با سپاس چرم تبریز